Historische waardevolle schatten

De geschiedenis heeft veel mysteries, veel grote momenten en veel doorslaggevende periodes gehad die bepalend zijn geweest voor de wereld zoals we deze nu kennen. Veel van de schatten die we nu aanzien als de grootste schatten in de geschiedenis van de mens, waren echter nooit zo bedoeld. In de tijd waarin deze gemaakt zijn, waren ze gebruiksvoorwerpen. Een goed voorbeeld daarvan is het origineel van de Onafhankelijkheidsverklaring. Op dat moment was het een document dat opgesteld was om de zelfstandigheid van Amerika te ondersteunen. Het was een document met grote waarde aan de betekenis, maar in geld uitgedrukt was het niet veel waard. Tegenwoordig gaan deze originele documenten in kluizen met enorme sloten, omdat zij gewaardeerd worden op astronomische bedragen.

Wat zijn de grootste schatten uit de geschiedenis?

Er zijn ontelbaar veel schatten te noemen. Je kunt hierbij denken aan schatten die een grote waarde hebben vanwege de waarde van de materialen, maar ook schatten die veel waard zijn om wat ze zijn of voorstellen. Bij het eerste kun je denken aan de overblijfselen die gevonden zijn in het graf van Toetanchamon. Bij de laatste kun je denken aan het leger dat gevonden werd dat bij de Chinese Keizer hoorde. Wanneer het op het internet om de grootste schatten ooit gaat, komen er echter veel andere punten naar voren. Denk bijvoorbeeld aan het nazi-goud en de kunstwerken die deze nazi’s ontvreemd hebben. Er wordt nog altijd heftig gespeculeerd over de treinladingen vol met goud die ergens moeten zijn. Of ze ooit gevonden worden, dat is nog maar net de vraag.

Dit geldt ook voor de schatten die onder het zand begraven zijn, die onder het water liggen of die door de vulkanen opgeslokt zijn. Het verhaal van Pompeï is bekend, en de gezonken stad Atlantis zou ook maar zo eens kunnen bestaan. We mogen niet vergeten dat de werelddelen zoals deze nu liggen, vroeger helemaal niet zo gelegen waren. De aarde is constant aan verandering onderhevig en dat maakt het lastig om alle schatten terug te vinden. Ze kunnen op volledig andere plekken liggen.

Wat maakt een schat nou eigenlijk een schat?

Historici zijn het relatief eens over de bepaling van schatten. Zij hechten minder waarde aan de materialen, maar willen graag schatten vinden die informatie geven over verloren stammen en samenlevingen. De Azteken en de Maya’s zijn bijvoorbeeld lang een onderwerp van gesprek geweest. Zij waren hun tijd ver vooruit en wisten grote wonderen op te stellen. Daar willen we meer over weten, en daarom wordt er hard gezocht naar aanwijzingen en overblijfselen. Maar denk in dit perspectief ook aan dingen zoals Rosetta’s Stone. Aan de hand van deze steen konden oude documenten vertaald worden, waardoor meer informatie gewonnen kon worden over de verdwenen samenlevingen. Dat maakt een steen ineens van onschatbare waarde en zo gaat het vaker binnen de geschiedenis. Kunnen we ergens nieuwe informatie aan ontlenen, of geeft het antwoord op lastige vragen die we nog niet kenden, dan is iets al heel erg snel een schat.